บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด

0-2449-7756-8
earnie@pvttplas.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - ท่อเกษตรกรรมแอลดีพีอี (LDPE)

  ท่อเกษตรกรรมแอลดีพีอี (LDPE)

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - ท่อเกษตรกรรมเอชดีพีอี (HDPE)

  ท่อเกษตรกรรมเอชดีพีอี (HDPE)

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - เทปน้ำพุ่ง

  เทปน้ำพุ่ง

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - เทปน้ำหยด

  เทปน้ำหยด

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - ตาข่ายกรองแสง สแลนกรองแสง

  ตาข่ายกรองแสง สแลนกรองแสง

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - พลาสติกคลุมดิน

  พลาสติกคลุมดิน

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - พลาสติกโรงเรือนกรีนเฮ้าส์

  พลาสติกโรงเรือนกรีนเฮ้าส์

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - พลาสติกปูบ่อ

  พลาสติกปูบ่อ

 • บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด - ถุงเพาะชำ

  ถุงเพาะชำ